Det är lätt att göra en Freudiansk felsugning

Halsband med handstansad text på bricka av rostfritt stål
Storlek: 48x26 mm

Text av Jan Grip: Det är lätt att göra en Frudiansk felsugning


På bild två visas de båda typsnitten för graverad respektive stansad text

Related Items