SMOLK -Handstamped jewelry with a twist
Jag lever alltid lite på gränsen till Panik (Johan Glans)

Jag lever alltid lite på gränsen till Panik (Johan Glans)

135 SEK
Citat av Johan glas på nyckelring med handstansad text på bricka av rostfritt stpl
Storlek: 36x24 mm

Text av Johan Gland