SMOLK -Handstamped jewelry with a twist
Det är lätt att göra en Freudiansk felsugning

Det är lätt att göra en Freudiansk felsugning

150 SEK
Halsband med handstansad text på bricka av rostfritt stål
Storlek: 48x26 mm

Text av Jan Grip: Det är lätt att göra en Frudiansk felsugning