SMOLK -Handstamped jewelry with a twist
Allt som kan misstolkas, skall misstolkas

Allt som kan misstolkas, skall misstolkas

150 SEK
Halsband med handstansad text på bricka av rostfritt stål

Storlek: 36 x24 mm

Text Av Johan Evensson "Allt som  kan misstolkas, skall misstolkas