SMOLK -Handstamped jewelry with a twist

Allt som kan misstolkas, skall misstolkas.

135 SEK / I lager.
Handstansad nyckelring på bricka av rostfritt stå i id-modell

Storlek; 48x26 mm samt nyckelringsämne om 50 mm

Text: av Johan Evensson  "Allt som kan misstolkas, skall misstolkas"