SMOLK -Handstamped jewelry with a twist
Allt som kan misstolkas, skall misstolkas.

Allt som kan misstolkas, skall misstolkas.


Handstansad nyckelring på bricka av rostfritt stå i id-modell

Storlek; 48x26 mm samt nyckelringsämne om 50 mm

Text: av Johan Evensson  "Allt som kan misstolkas, skall misstolkas"
135 SEK